วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ RS Hot Release - Vol.3

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ RS Hot Release - Vol.3

คาราโอเกะ, เพลงคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะ, โหลดฟรีคาราโอเกะ
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download เพลงคาราโอเกะ โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะฟรี


1. FREE TO PLAY : K-OTIC
http://www.ziddu.com/download/11908332/1.FREETOPLAYK-OTIC.rar.html

2. Duang dao haeng ruk : Dr.Fuu
ดวงดาวแห่งรัก
http://www.ziddu.com/download/11908329/2.DuangdaohaengrukDr.Fuu.rar.html

3. Yoo yoo kor ngao : I...Nam
อยู่อยู่ก็เหงา : ไอ..น้ำ
http://www.ziddu.com/download/11908331/3.YooyookorngaoI...Nam.rar.html

4. Narm pueng ru ya pid : Parn (OST Perng See Roong )
น้ำผึ้งหรือยาพิษ : ปาน (เพลงละคร เพลิงสีรุ้ง )
http://www.ziddu.com/download/11908330/4.NarmpuengruyapidParnOSTPerngSeeRoong.rar.html

5. Ter kue poo ying khon nun : Bank Black Vanilla (OST Woon nuk ruk karng talard )
เธอคือผู้หญิงคนนั้น : แบงค์ Black Vanilla (เพลงละคร วุ่นนักรักข้างตลาด )
http://www.ziddu.com/download/11913616/gkhonnunBankBlackVanillaOSTWoonnukrukkarngtalard.rar.html

6. Yark hai roo wa ruk ter : Tee AF (OST Woon nuk ruk karng talard )
อยากให้รู้ว่ารักเธอ : ตี๋ AF (เพลงละคร วุ่นนักรักข้างตลาด )
http://www.ziddu.com/download/11913617/.YarkhairoowarukterTeeAFOSTWoonnukrukkarngtalard.rar.html

7. Ruk thao nun...hai ter dai : Belle Girly Berry (OST Woon nuk ruk karng talard )
รักเท่านั้น...ให้เธอได้ : Belle Girly Berry (เพลงละคร วุ่นนักรักข้างตลาด )
http://www.ziddu.com/download/11913615/haiterdaiBelleGirlyBerryOSTWoonnukrukkarngtalard.rar.html

8. Chood dum : Klerm
ชุดดำ : เคลิ้ม
http://www.ziddu.com/download/11913618/8.ChooddumKlerm.rar.html

9. Rawang : Infamous
ระแวง : Infamous
http://www.ziddu.com/download/11914163/9.RawangInfamous.rar.html

10. Bork kao wa rao mai chai puean kun : Mila
บอกเค้าว่าเราไม่ใช่เพื่อนกัน : มิล่า
http://www.ziddu.com/download/11914165/10.BorkkaowaraomaichaipueankunMila.rar.html

11. Mai kei took ruk luey : Neko Kump
ไม่เคยถูกรักเลย : Neko Jump
http://www.ziddu.com/download/11914162/11.MaikeitookruklueyNekoKump.rar.html

12. Ja aow wela ma jark nai : Kanom Jeen
จะเอาเวลามาจากไหน : ขนมจีน
http://www.ziddu.com/download/11914164/12.JaaowwelamajarknaiKanomJeen.rar.html

13. Fan kun wun diew : C-Quint
แฟนกันวันเดียว : C-Quint
http://www.ziddu.com/download/11914424/13.FankunwundiewC-Quint.rar.html

14. Khon mai mee sanae : Akera
คนไม่มีเสน่ห์ : Akera
http://www.ziddu.com/download/11914425/14.KhonmaimeesanaeAkera.rar.html

15. Ting tae park : Am Fine
ทิ้งแต่ปาก : Am Fine
http://www.ziddu.com/download/11914426/15.TingtaeparkAmFine.rar.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น