วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Karaoke VCDs : Grammy - Now & Then เพลงต้นฉบับกับความประทับใจครั้งล่าสุด Disc 1 : NOW

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Karaoke VCDs : Grammy - Now & Then เพลงต้นฉบับกับความประทับใจครั้งล่าสุด Disc 1 : NOW
คาราโอเกะ, เพลงคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะ, โหลดฟรีคาราโอเกะ
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download เพลงคาราโอเกะ โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะฟรี

1. Prom likit : Bird Thongchai
พรหมลิขิต : เบิร์ด ธงไชย
http://www.ziddu.com/download/11957229/1.PromlikitBirdThongchai.rar.html

2. Yark dai yin wa ruk ku : Da Endorphine
อยากได้ยินว่ารักกัน : Da Endorphine
http://www.ziddu.com/download/11957230/2.YarkdaiyinwarukkuDaEndorphine.rar.html

3. Len khong soong : Klear
เล่นของสูง : Klear
http://www.ziddu.com/download/11957228/3.LenkhongsoongKlear.rar.html

4. Sia dai: Bodyslam
เสียดาย : Bodyslam
http://www.ziddu.com/download/11957227/4.SiadaiBodyslam.rar.html

5. Kliean thur mai long : M Autthapon
เกลียดเธอไม่ลง : เอ็ม อรรถพล
http://www.ziddu.com/download/11959460/5.KlieanthurmailongMAutthapon.rar.html

6. Klau : Nologo
กลัว : Nologo
http://www.ziddu.com/download/11959462/6.KlauNologo.rar.html

7. Mai roo juk chun mai roo jun thur : Da Endorphine + Pop Calories Blah Blah
ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ : Da Endorphine + Pop Calories Blah Blah
http://www.ziddu.com/download/11959459/kchunmairoojunthurDaEndorphinePopCaloriesBlahBlah.rar.html

8. Jao sao tee klao fon : Asanee + Wasan Chotikul
เจ้าสาวที่กลัวฝน : อัสนี + วสันต์ โชติกุล
http://www.ziddu.com/download/11959461/8.JaosaoteeklaofonAsaneeWasanChotikul.rar.html

9. Somsarn : Bird Thongchai
ซมซาน : เบิร์ด ธงไชย
http://www.ziddu.com/download/11959803/9.SomsarnBirdThongchai.rar.html

10. Sak wan kong jer: Mint Swanya
สักวันคงเจอ : มิ้น สวรรยา
http://www.ziddu.com/download/11959805/10.SakwankongjerMintSwanya.rar.html

11. Mok rue kwan : Bie Sukrit
หมอกหรือควัน : บี้ สุกฤษฎิ์
http://www.ziddu.com/download/11959804/11.MokruekwanBieSukrit.rar.html

12. Ruk mai yorm plien plang : Asanee + Wasan Chotikul
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง : อัสนี + วสันต์ โชติกุล
http://www.ziddu.com/download/11959806/12.RukmaiyormplienplangAsaneeWasanChotikul.rar.html

1 ความคิดเห็น: