วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Karaoke VCDs : Grammy - Now & Then เพลงต้นฉบับกับความประทับใจครั้งล่าสุด Disc 2 : THEN

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Karaoke VCDs : Grammy - Now & Then เพลงต้นฉบับกับความประทับใจครั้งล่าสุด Disc 2 : THEN
คาราโอเกะ, เพลงคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะ, โหลดฟรีคาราโอเกะ
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download เพลงคาราโอเกะ โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะฟรี

1. Prom likit : Big Ass
พรหมลิขิต
http://www.ziddu.com/download/11960224/1.PromlikitBigAss.rar.html

2. Yark dai yin wa ruk kun : Assanee & Wasan
อยากได้ยินว่ารักกัน
http://www.ziddu.com/download/11960225/2.YarkdaiyinwarukkunAssaneeWasan.rar.html

3. Len khong soong : Big Ass
เล่นของสูง
http://www.ziddu.com/download/11960226/3.LenkhongsoongBigAss.rar.html

4. Sia dai : Bird Thongchai
เสียดาย
http://www.ziddu.com/download/11960227/4.SiadaiBirdThongchai.rar.html

5. Kliad thur mai long : Beau Sunita
เกลียดเธอไม่ลง
http://www.ziddu.com/download/11963752/5.KliadthurmailongBeauSunita.rar.html

6. Klau : Palmy
กลัว
http://www.ziddu.com/download/11963754/6.KlauPalmy.rar.html

7. Mai roo juk chun mai roo juk thur : Apartment Khunpah
ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ
http://www.ziddu.com/download/11963751/7.MairoojukchunmairoojukthurApartmentKhunpah.rar.html

8. Jao sao tee klao fon : Rewat Phutinun
เจ้าสาวที่กลัวฝน
http://www.ziddu.com/download/11963753/8.JaosaoteeklaofonRewatPhutinun.rar.html

9. Som sarn : Loso
ซมซาน
http://www.ziddu.com/download/11964493/9.SomsarnLoso.rar.html

10. Suk wan kong jer : Jo Jirayuth
สักวันคงเจอ
http://www.ziddu.com/download/11964496/10.SukwankongjerJoJirayuth.rar.html

11. Mok rue kwan : Bird Thongchai
หมอกหรือควัน
http://www.ziddu.com/download/11964495/11.MokruekwanBirdThongchai.rar.html

12. Ruk mai yorm plien plang : Tik Shiro
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
http://www.ziddu.com/download/11964494/12.RukmaiyormplienplangTikShiro.rar.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น