วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Grammy - Voice of Love || 10 บทเพลงรักที่ถ่ายทอดโดยศิลปินแกรมมี่

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Grammy - Voice of Love || 10 บทเพลงรักที่ถ่ายทอดโดยศิลปินแกรมมี่

คาราโอเกะ, เพลงคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะ, โหลดฟรีคาราโอเกะ
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download เพลงคาราโอเกะ โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะฟรี

1. Ter lhork chun Chun lhork ter : Ruj The Star (Feat. VieTrio)
เธอหลอกฉัน ฉันหลอกเธอ
http://www.ziddu.com/download/11915938/1.TerlhorkchunChunlhorkterRujTheStarFeat.VieTrio.rar.html

2. Jai chun mai chai kong ter : Namcha Chiranat
ใจฉันไม่ใช่ของเธอ
http://www.ziddu.com/download/11915939/2.JaichunmaichaikongterNamchaChiranat.rar.html

3. Hua jai kun fah : Dew The Star
หัวใจกั้นฟ้า
http://www.ziddu.com/download/11915936/3.HuajaikunfahDewTheStar.rar.html

4. Ruk tae...mae klai chid : Gam The Star (Feat. VieTrio)
รักแพ้...แม้ใกล้ชิด : แก้ม The Star
http://www.ziddu.com/download/11915937/4.Ruktae...maeklaichidGamTheStarFeat.VieTrio.rar.html

5. Mee hua jai tae mai yark ruk : Peck Palitchoke
มีหัวใจแต่ไม่อยากรัก
http://www.ziddu.com/download/11918115/5.MeehuajaitaemaiyarkrukPeckPalitchoke.rar.html

6. Khon nai krajok : Grand The Star
คนในกระจก
http://www.ziddu.com/download/11918113/6.KhonnaikrajokGrandTheStar.rar.html

7. Baby Come Back to Me : Fluke The Star
http://www.ziddu.com/download/11918112/7.BabyComeBacktoMeFlukeTheStar.rar.html

8. Khon mai dee tee ruk ter: Dew The Star
คนไม่ดีที่รักเธอ
http://www.ziddu.com/download/11918114/8.KhonmaideeteerukterDewTheStar.rar.html

9. Keb wai nai hua jai : Grand The Star
เก็บไว้ในหัวใจ
http://www.ziddu.com/download/11918426/9.KebwainaihuajaiGrandTheStar.rar.html

10. Ying ruk Ying jeb Yung ror : A Narin
ยังรัก ยังเจ็บ ยังรอ : เอ นรินทร์
http://www.ziddu.com/download/11918425/10.YingrukYingjebYungrorANarin.rar.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น