วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Karaoke VCDs : Grammy : LIVIN’G - Why R U Crying? Disc : 1

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Karaoke VCDs : Grammy : LIVIN’G - Why R U Crying? Disc : 1

คาราโอเกะ, เพลงคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะ, โหลดฟรีคาราโอเกะ
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download เพลงคาราโอเกะ โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะฟรี

1. Khon mai roo tua : Techin (OST Wiwa wa woon )
คนไม่รู้ตัว : เตชินท์ (ละครวิวาห์ว้าวุ่น)
http://www.ziddu.com/download/11965167/1.KhonmairootuaTechinOSTWiwawawoon.rar.html

2. Pid sunya : Panadda
ผิดสัญญา : ปนัดดา
http://www.ziddu.com/download/11965169/2.PidsunyaPanadda.rar.html

3. Kerd ma kae ruk kun : Rose Sirinthip
เกิดมาแค่รักกัน : โรส ศิรินทิพย์
http://www.ziddu.com/download/11965168/3.KerdmakaerukkunRoseSirinthip.rar.html

4. Luek sood jai : Calories Bah Bah
ลึกสุดใจ : Calories Bah Bah
http://www.ziddu.com/download/11965170/4.LueksoodjaiCaloriesBahBah.rar.html

5. Khob khun narm ta : Soul Da
ขอบคุณน้ำตา : Soul Da
http://www.ziddu.com/download/11965640/5.KhobkhunnarmtaSoulDa.rar.html

6. Wela kub jai khon : Kal
เวลากับใจคน : Kal
http://www.ziddu.com/download/11965638/6.WelakubjaikhonKal.rar.html

7. Raya sood tai : Boy Peacemaker
ระยะสุดท้าย : บอย พีซเมคเกอร์
http://www.ziddu.com/download/11965639/7.RayasoodtaiBoyPeacemaker.rar.html

8. Mai nae jai : Aof Pongsak
ไม่แน่ใจ : อ๊อฟ ปองศักดิ์
http://www.ziddu.com/download/11965637/8.MainaejaiAofPongsak.rar.html

9. Mai luer hed phol ja ruk : Gam The Star
ไม่เหลือเหตุผลจะรัก : แก้ม เดอะสตาร์
http://www.ziddu.com/download/11965998/9.MailuerhedpholjarukGamTheStar.rar.html

10. Foon : Big Ass
ฝุ่น : Big Ass
http://www.ziddu.com/download/11965995/10.FoonBigAss.rar.html

11. Yark hai roo wa ngao : J Jetrin
อยากให้รู้ว่าเหงา : เจ เจตริน
http://www.ziddu.com/download/11965996/11.YarkhairoowangaoJJetrin.rar.html

12. Ruk ter hai noi long : Trai Farenheit
รักเธอให้น้อยลง : ทราย ฟาเรนไฮธ์
http://www.ziddu.com/download/11965997/12.RukterhainoilongTraiFarenheit.rar.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น