วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Karaoke VCDs : Grammy : LIVIN’G - Why R U Crying? Disc : 2

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ Karaoke VCDs : Grammy : LIVIN’G - Why R U Crying? Disc : 2

คาราโอเกะ, เพลงคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะ, โหลดฟรีคาราโอเกะ
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download เพลงคาราโอเกะ โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะฟรี


1. Oak huk : Lula
อกหัก : ลุลา
http://www.ziddu.com/download/11966559/1.OakhukLula.rar.html

2. Kae sei jai mai por : Amp Saowaluk
แค่เสียใจไม่พอ : แอม เสาวลักษณ์
http://www.ziddu.com/download/11966558/2.KaeseijaimaiporAmpSaowaluk.rar.html

3. Kid tueng ter took tee (tee yoo khon diew) : Calories Bah Bah & ลูกปัด Loogpad
คิดถึงเธอทุกที (ที่อยู่คนเดียว) : Calories Bah Bah & ลูกปัด
http://www.ziddu.com/download/11966556/okhondiewCaloriesBahBahLoogpad.rar.html

4. Wela kub khon song khon : Pramote Wileypana
เวลากับคนสองคน : ปราโมทย์
http://www.ziddu.com/download/11966557/4.WelakubkhonsongkhonPramoteWileypana.rar.html

5. Pueng kao jai : Nan Watiya
เพิ่งเข้าใจ : แนน วาทิยา
http://www.ziddu.com/download/11968154/5.PuengkaojaiNanWatiya.rar.html

6. Pleng ruk : oom Waritada Pirompukdee
เพลงรัก : อุ๋ม วฤตดา
http://www.ziddu.com/download/11968155/6.PlengrukoomWaritadaPirompukdee.rar.html

7. Term mai tem : Hum
เติมไม่เต็ม : Hum
http://www.ziddu.com/download/11968156/7.TermmaitemHum.rar.html

8. Ror : Rose Sirinthip
รอ : โรส ศิรินทิพย์
http://www.ziddu.com/download/11968153/8.RorRoseSirinthip.rar.html

9. Muer mai mee ter (nai wun tee fah see thao) : Dan Apiseth
เมื่อไม่มีเธอ (ในวันที่ฟ้าสีเทา) : แดน อภิเชษฐ์
http://www.ziddu.com/download/11968860/9.MuermaimeeternaiwunteefahseethaoDanApiseth.rar.html

10. Kwam trong jum : Teh Wisarat
ความทรงจำ : เต้ วิทย์สรัช
http://www.ziddu.com/download/11968863/10.KwamtrongjumTehWisarat.rar.html

11. Torb dai mai : Nui Nantakarn
ตอบได้ไหม : หนุ่ย นันทกานต์
http://www.ziddu.com/download/11968861/11.TorbdaimaiNuiNantakarn.rar.html

12. Yoo dee dee kor yark rong hai : Ten MIC IDOL
อยู่ดีดีก็อยากร้องไห้ : เต้น MIC IDOL
http://www.ziddu.com/download/11968862/12.YoodeedeekoryarkronghaiTenMICIDOL.rar.html

1 ความคิดเห็น: