วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ อ๊อฟ ปองศักดิ์ ชุด Life Is Colorful

คาราโอเกะ เพลงคาราโอเกะ อ๊อฟ ปองศักดิ์ ชุด Life Is Colorful


คาราโอเกะ, เพลงคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะ, โหลดฟรีคาราโอเกะ
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download เพลงคาราโอเกะ โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี
คาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะ karaoke download โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี โหลดคาราโอเกะฟรี


1. Kue ter ru yung : คือเธอหรือยัง
http://www.ziddu.com/download/11858350/1.KueterruyungLifeIsColorful.rar.html

2. Yark hai roo...ruk mai mee wun plien : อยากให้รู้...รักไม่มีวันเปลี่ยน
http://www.ziddu.com/download/11858352/2.Yarkhairoo...rukmaimeewunplienLifeIsColorful.rar.html

3. Poo chai khon nee kum lung mod raeng : ผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง
http://www.ziddu.com/download/11858351/3.PoochaikhonneekumlungmodraengLifeIsColorful.rar.html

4. Park nuk : ปากหนัก
http://www.ziddu.com/download/11858353/4.ParknukLifeIsColorful.rar.html

5. Same Same
http://www.ziddu.com/download/11858840/5.SameSameLifeIsColorful.rar.html

6. Foon la-ong : ฝุ่นละออง
http://www.ziddu.com/download/11858839/6.Foonla-ongLifeIsColorful.rar.html

7. Wela kue kong kwan tee dee tee sood : เวลาคือของขวัญที่ดีที่สุด
http://www.ziddu.com/download/11858841/7.WelakuekongkwanteedeeteesoodLifeIsColorful.rar.html

8. My Colorful Day
http://www.ziddu.com/download/11858842/8.MyColorfulDayLifeIsColorful.rar.html

9. Chun khon nee kor khon : ฉันคนนี้ก็คน
http://www.ziddu.com/download/11859645/9.ChunkhonneekorkhonLifeIsColorful.rar.html

10. Yah dee kub chun luey : อย่าดีกับฉันเลย
http://www.ziddu.com/download/11859643/10.YahdeekubchunlueyLifeIsColorful.rar.html

11. Kwam lhub : ความลับ
http://www.ziddu.com/download/11859644/11.KwamlhubLifeIsColorful.rar.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น