วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เพลงคาราโอเกะ โหลดคาราโอเกะ Grammy Love You More

เพลงคาราโอเกะ โหลดคาราโอเกะ Grammy Love You More

เพลงคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะ, download karaoke, เพลง karaoke
แจก karaoke, ร้องคาราโอเกะ, คาราโอเกะออนไลน์, ร้องเพลงคาราโอเกะ
คาราโอเกะฟรี, โหลดคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะฟรี, คาราโอเกะ ดาวน์โหลด, เพลงคาราโอเกะ
โหลดคาราโอเกะ, โหลดคาราโอเกะฟรี, คาราโอเกะฟรี, คาราโอเกะ ดาวน์โหลด, โหลดเพลงคาราโอเกะฟรี

ภาพตัวอย่าง เพลงคาราโอเกะ Grammy Love You Moreโหลดคาราโอเกะ Grammy Love You More

1. อยากได้ยินว่ารักกัน - อัสนี & วสันต์ : Yark dai yin wa rak kan - Asanee & Wasan
http://kewlshare.com/dl/2db8aaa4caea/01_Love_You_More_.rar.html

2. รักคือ : Rak kuer - BlackHead
http://kewlshare.com/dl/46f6c4730b7e/02_Love_You_More_.rar.html

3. รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง - ติ๊ก ชิโร่ : Rak mai yorm plean plang - Tik Shiro
http://kewlshare.com/dl/8b7fcb8184fc/03_Love_You_More_.rar.html

4. ไม่กล้าบอกเธอ - โจ & ก้อง : Mai kla bork tur - Joe & Kong
http://kewlshare.com/dl/3271440b5e2c/04_Love_You_More_.rar.html

5. ไม่ต้องห่วงฉัน - เสก โลโซ : Mai tong huang chan - Loso
http://kewlshare.com/dl/aa70d377e0bd/05_Love_You_More_.rar.html

6. (เก็บใจใส่) กุญแจ : (Keb jai sai) Kul jae - OHO
http://kewlshare.com/dl/6e7a90f5bf5d/06_Love_You_More_.rar.html

7. ยินดี : Yin dee - Nologo
http://kewlshare.com/dl/9426b321c64e/07_Love_You_More_.rar.html

8. ความลับในใจ - สิบล้อ : Kwam lub nai jai - Sib Lor
http://kewlshare.com/dl/562b9c21abb6/08_Love_You_More_.rar.html

9. สุดปรารถนา - บิลลี่ โอแกน : Sood Pradtana - Billy
http://kewlshare.com/dl/8b5fde260702/09_Love_You_More_.rar.html

10. สักวันคงเจอ - โจ จิรายุส : Sak wan kong jur - Joe Jirayu
http://kewlshare.com/dl/790a7b8eac0d/10_Love_You_More_.rar.html

11. ผิดไหม - ฟาเรนไฮธ์ : Pid mai - Farenhiet
http://kewlshare.com/dl/c5c760f50690/11_Love_You_More_.rar.html

12. ไม่รักดี : Mai rak dee - Paper Jam
http://kewlshare.com/dl/fab7e3f2df5e/12_Love_You_More_.rar.html

13. ฉันจะอยู่กับเธอ - อ้อม สุนิสา : Chan ja yu kub tur - Aom Sunisa
http://kewlshare.com/dl/1f7a1c826188/13_Love_You_More_.rar.html

14. ผิดสัญญา : Pid sanya - Instinct
http://kewlshare.com/dl/3b4ebfe10c58/14_Love_You_More_.rar.html

15. ไหนว่าจะไม่หลอกกัน : Nai wa ja mai lork kan - Silly Fools
http://kewlshare.com/dl/b4179f44568d/15_Love_You_More_.rar.html

16. สองรัก : Song rak - Zeal
http://kewlshare.com/dl/9ce020049855/16_Love_You_More_.rar.html

3 ความคิดเห็น: